valgkomiteen har innstilt Stig Arild Helgesen som ny leder for Rogaland Bonde og Småbrukarlag.
Stig Arild Helgesen er leiar for Rogaland Bonde og Småbrukarlag.

Tilbyr bøndene 10,15 mrd – til å ta vidare, meiner Stig Helgesen