Stig Arild Helgesen, leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.
Stig Arild Helgesen, leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag. FOTO: Marit Tvedt

Blandede følelser etter landbruksoppgjøret