Lene Solstad Apeland er dagleg leiar i Frilager Haugalandet. Ho har det siste halvåret brukt mykje tid på å komme i orden i dei nye lokala deira i Aksdal.
Lene Solstad Apeland er dagleg leiar i Frilager Haugalandet. Ho har det siste halvåret brukt mykje tid på å komme i orden i dei nye lokala deira i Aksdal. FOTO: Ingvild Myklebust

Låner ut gode friluftsopplevingar