Karin og Daniel Løland har fått på plass god skilting på garasjen, og er klare til å ta imot kundar som treng hjelp med bilen sin.
Karin og Daniel Løland har fått på plass god skilting på garasjen, og er klare til å ta imot kundar som treng hjelp med bilen sin. FOTO: Ingvild Myklebust

Opna bilverkstad på garden