Tveit Knudsen er ein av kunstnarane som deltek i «Jeg kaller det kunst» på Nasjonalmuseet.
Tveit Knudsen er ein av kunstnarane som deltek i «Jeg kaller det kunst» på Nasjonalmuseet.

Lokalt ankra kunstnar viser film på Nasjonalmuseet