Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ikke spis stor ferskvannsfisk

MARIANN EINTVEIT LIE – kommuneoverlege, Tysvær

På grunn av miljøforurensing kan noen typer ferskvannsfisk inneholde helseskadelige mengder med kvikksølv. Man bør derfor ikke spise stor gjedde, abbor over 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo. Gravide, ammende og små barn under fem år, bør ikke spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt.

Miljøforurensing
Fisk er normalt sett noe av det sunneste vi kan spise. Fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom og bidrar til utvikling av et godt nervesystem hos foster og barn. Helsefordelene ved å spise fisk oppveier således stort sett de ubetydelige risikoene som miljøgifter i fisk representerer. Det er tross dette likevel egne nasjonale anbefalinger om å unngå visse typer ferskvannsfisk grunnet miljøforurensing.

Kvikksølv i innsjøer
I innsjøer kommer det meste av kvikksølvet fra luften. Cirka 80 % av dette kvikksølvet har opphav i fra andre land, men blir ført med luften til Norge. Det kvikksølvet som treffer bakken i nærheten av innsjøer, blir fraktet med bekker og elever ned til innsjøene. Det kan også være egne lokale kilder som gir opphav til kvikksølv. Industri, lokale avløp, boligoppvaring med fyringsolje eller for eksempel fra vei- og båttrafikk. I tillegg har vi utslipp av kvikksølv fra vulkansk aktivitet og annen naturlig avgassing fra jordoverflaten.
Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet vårt. Det finnes kvikksølv i alle fiskeslag, men innholdet i fisken avhenger av hvor mye kvikksølv som er tilført innsjøen. Etter kjemiske reaksjoner med bakterier, vil kvikksølvet kunne tas opp av fisken fra maten den spiser.

Store fisk inneholder mest
Fiskeslag som er fiskespisende vil ha et høyere innehold av kvikksølv enn fisk som spiser insekter, snegler eller kreps. Gjedden er for eksempel fiskespisende hele livet. Abboren blir fiskespisende først når den er ca. 20 cm. Ørret kan også bli fiskespisende i noen innsjøer. Fiskespisende ørret vokser seg betydelig større enn ørret som spiser små byttedyr.
Det er ikke lov å omsette fisk som overskrider grenseverdien på kvikksølv. Således er det trygt å spise fisken du finner i butikk eller på restauranter. De som fisker fisk til eget bruk, må selv passe på at fisken de spiser ikke medfører helsefare.

Hvilke skader
Spedbarn og fostre sine hjerner er spesielt utsatte for virkningen av kvikksølvforgiftning. Dersom gravide eller ammende kvinner får i seg for mye, kan utviklingen til barnet/fosteret påvirkes.
Hos voksne er de første symptomene på kvikksølvforgiftning prikking og stikking i hender og føtter. Ved lengre tids påvirkning kan man få skader på nervesystemet. Kvikksølvet hoper seg ikke opp i kroppen over tid, men bli eliminert gradvis. Ved å legge om dietten, vil derfor kvikksølvet reduseres i løpet av noen måneder.

Oversikt
Det finnes ikke oversikt over alle kvikksølvnivåene i innsjøene i Norge. Nivået kan også variere fra fisk til fisk i samme vann. Således er det vanskelig å gi mer detaljerte råd. Rådene over er likevel utarbeidet av Mattilsynet basert på resultater fra flere undersøkelser av ulike innsjøer i Norge.
Rådene gjelder kun for fisk fisket i ferskvann. Oppdrettsfisk og sjøørret kan trygt spises, dette gjelder også for sjøørret som har vandret inn for å gyte i ferskvann.