Liv og Nils Skogøy  har fortalt om sin vei i Bygdebladet. Nå er veisaken på nytt sendt i retur til rådmannen. Foto: Ada Hirtz Sandvig
Liv og Nils Skogøy har fortalt om sin vei i Bygdebladet. Nå er veisaken på nytt sendt i retur til rådmannen. Foto: Ada Hirtz Sandvig FOTO: Ada Sandvig

Ikkje einige om private vegar