Slik ser HOLON arkitektar for seg eit nytt krisesenter for alle kommunane på Haugalandet.
Slik ser HOLON arkitektar for seg eit nytt krisesenter for alle kommunane på Haugalandet.

Vil ha krisesenter på Stølsberg i Aksdal