samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Statsbudsjettet 2023: Eit ansvarleg samferdselsbudsjett som tek vare på det vi har