Budsjettforslaget gir ikke rom for oppstart av nye veianlegg i 2023. (Foto: Øyvind Ellingsen)
Budsjettforslaget gir ikke rom for oppstart av nye veianlegg i 2023. (Foto: Øyvind Ellingsen)

Statsbudsjettet: Stramt budsjett for riksveiene