Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) er glad for at partiet fikk gjennomslag for bompengefjerning og ferjeprisredusering. 
Foto: Stortinget
Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) gir seg før neste val. Foto: Stortinget

Utsetter Seljestad – Røldal: Halleland bruker ordet katastrofe