Kårstøanlegget
FOTO: Arkivfoto

Kårstø: Tilstedeværelsen av helikopter er et ledd i beredskapsarbeidet