Det er påvist cyanobakterier, eller blågrønnalger, i Aksdalsvatnet
Vannkvaliteten i siste målinger var meget bra.

Mistanke om blågrønnalger i Aksdalsvatnet og Storavatnet i søre Tysvær