Irene Krystad, Siren Flaten Liv Heidi Nordgård og Sturle Monstad frå fysio- og ergoterapiavdelinga bak, Grethe Vangsnes, leiar av frivilligsentralen, fekk sitteplassen framme.
Irene Krystad, Siren Flaten Liv Heidi Nordgård og Sturle Monstad frå fysio- og ergoterapiavdelinga bak, Grethe Vangsnes, leiar av frivilligsentralen, fekk sitteplassen framme. FOTO: Marit Tvedt

Frisk og aktiv – lenge!