Ola S. Apeland har foslag til korleis ein kan støtte næringslivet.
Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
Ola S. Apeland er bekymra for storleiken på eigendomsskatten og korleis den slår ut. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Betre med ei utsetting av eigedomsskatt på næring til 2024 enn straumstøtte