Geir Egil Østebøvik er eigar og styreleiar medan Rune Bringedal har overteke sjefsstolen i Imenco. Saman utgjer dei eit dugeleg lag som skaper store verdiar.
Foto: Marit Tvedt
Geir Egil Østebøvik er eigar og styreleiar medan Rune Bringedal har overteke sjefsstolen i Imenco. Saman utgjer dei eit dugeleg lag som skaper store verdiar. Foto: Marit Tvedt FOTO: Picasa

Tøffare å flytte vikingskip enn fjell