Over 300 grunneigarar blir direkte påverka av arbeidet og mange av desse er bønder. Fagne har i løpet av planeggingsfasen vore i dialog med aktuelle grunneigarar, kommunar og regionale styresmakter.
Over 300 grunneigarar blir direkte påverka av arbeidet og mange av desse er bønder. Fagne har i løpet av planeggingsfasen vore i dialog med aktuelle grunneigarar, kommunar og regionale styresmakter. Foto: Fagne.no

Startar opp i Ølen – endar opp i Tysvær