Slik vil det kunne sjå ut ved kaien i Haugaland Næringspark når anlegget står ferdig.  Foto: Horisont Energi.
Det ble nei til co2 anlegg på Gismarvik. Foto: Horisont Energi. FOTO: Picasa

Det første kommersielle CO2-lagringsprosjektet i Norge