Ekesteriør
Ekesteriør FOTO: Cathrine Glette

Renovering av Arquebus – kan bli omfattende og kostbart: