Formannskapet er satt.
Formannskapet er satt.

Formannskapet stemte ned saka om private vegar