Elisabeth Brekkå, fagansvarlig miljøterapeut og Britt Helen Aasbø, daglig leder, begge ved Krisesenteret Vest IKS, tar imot mange som  trenger hjelp i en vanskelig situasjon.
Elisabeth Brekkå, fagansvarlig miljøterapeut og Britt Helen Aasbø, daglig leder, begge ved Krisesenteret Vest IKS, tar imot mange som trenger hjelp i en vanskelig situasjon.

Rettsvern for barn i volds- og overgrepssaker