Det skal settast av plass til eit grønt drag frå bussterminalen i aust til trekanttomta i vest. Samstundes vil ein «fiffe» opp Lars Hertervigsplass med større og fleire tre og kanskje nokre vass-spegel.
Ill: Tysvær kommune/Dronninga Landskap
Det skal settast av plass til eit grønt drag frå bussterminalen i aust til trekanttomta i vest. Samstundes vil ein «fiffe» opp Lars Hertervigsplass med større og fleire tre og kanskje nokre vass-spegel. Ill: Tysvær kommune/Dronninga Landskap

Skal sikre grøne lunger i Aksdal