Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag sendt innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) om ny 420 kV leidning Blåfalli—Gismarvik. Ill: NVE
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag sendt innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) om ny 420 kV leidning Blåfalli—Gismarvik. Ill: NVE

NVE med orientering om innstilling til vedtak om ny 420 kV kraftledning Blåfalli–Gismarvik