Olav Askeland og Håkon Brekke-Brandtzæg framføre tomta på Stølsberg. Fortetting av bustadar kan gi ti nye leilegheiter på tomta bakarst i bilete.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Olav Askeland og Håkon Brekke-Brandtzæg framføre tomta på Stølsberg. Fortetting av bustadar kan gi ti nye leilegheiter på tomta bakarst i bilete. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Har fått meirsmak på Aksdal