Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

For høyt forbruk av antibiotika

Antibiotika må bare brukes når det trengs. I folkehelseprofilen har Tysvær over flere år gjort det dårlig når det gjelder antibiotikabruk sammenlignet med nasjonalt forbruk.

Av Mariann Eintveit Lie – KOMMUNEOVERLEGE

Antibiotika er kun effektiv mot infeksjoner som skyldes bakterier. Vanlige infeksjoner skyldes ofte virus, og antibiotika virker ikke på virus. Derfor har antibiotika ingen virkning om man er forkjølet eller har influensa.

Antibiotikaresistens kan bli en av verdens største trusler mot folkehelsen.
Oppdagelsen av antibiotika har vært en av vår tids viktigste medisinske funn. Millioner av menneskeliv reddes hvert år som følge av antibiotikabruk. Men antibiotika må kun brukes når det er behov. Brukes antibiotika feil, kan dette føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Det er ikke mennesker som blir resistente mot antibiotika, det er en egenskap hos bakteriene. Å bli smittet med en resistent bakterie er vanligvis ikke farlig for en frisk person, men hvis du er alvorlig syk eller har svekket immunforsvar, kan det være farlig å få en infeksjon som ikke kan behandles.

Risiko for å få en infeksjon, er en del av forløpet ved flere ulike medisinske behandlinger i dag. For eksempel vil kreftbehandling eller kirurgiske inngrep blir vanskeligere å utføre dersom vi ikke kan tilby effektiv antibiotikabehandling. Selv en mild bakterieinfeksjon hos en pasient som akkurat har fått cellegift, kan bli livstruende.

Antibiotika i Norge og i verden for øvrig
Feilbruk av antibiotika kan føre til problemer i fremtiden hvor man ikke lenger har effektive legemidler selv mot milde sykdommer. Når vi bruker antibiotika, gir vi de resistente bakteriene gode vekstvilkår. Høyt forbruk av antibiotika vil derfor øke andelen bakterier som er resistente.

Bakterier som utvikler resistens er et økende problem i verden. Foreløpig er antibiotikaresistens heldigvis et begrenset problem i Norge, men man ser likevel at tallene øker i Norge også. Stor reisevirksomhet fører til at resistente bakterier lett spres mellom ulike land. Flere faktorer spiller inn for å unngå en fremtidig global helsekrise med resistente bakterier. Bevissthet på problematikken blir viktig og et kritisk blikk på når man faktisk skal bruke antibiotika.

Antibiotika virker ikke på virus.
Ved en forkjølelse eller en bihulebetennelse som skyldes virus, vil antibiotika ikke ha effekt og vil heller ikke føre til lindring av plagene. Inntrykket av at en «rask kur» forkorter forløpet, stemmer ikke. I tillegg vil mange bakterielle infeksjoner ofte gå over av seg selv, uten bruk antibiotika. Det kan for eksempel gjelde ved noen urinveisinfeksjoner, ørebetennelser, halsbetennelser og bihulebetennelser.
Er du syk, ta det med ro et par dager og forsøk å lindre symptomene. Ta smertestillende medisiner ved behov. Hvis du blir bekymret eller sykdommen ikke går over, ta kontakt med lege og lytt til de rådene du får. Er man i tvil om man har en infeksjon som må behandles med antibiotika, kan man prate med legen sin om fordeler og ulemper ved antibiotika i akkurat den situasjonen.