Frå venstre : Sigbjørn W.Mortveit, Åsmund Kalstveit, Randi Aursland, Karsten Sørli og  Nils Olav Østrem   (foto : Jan H. Øvernes)
Frå venstre : Sigbjørn W.Mortveit, Åsmund Kalstveit, Randi Aursland, Karsten Sørli og Nils Olav Østrem (foto : Jan H. Øvernes)

Verdig avslutning etter 35 år