Stig A. Helgesen gjenvalgt som leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Stig A. Helgesen gjenvalgt som leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Stig A. Helgesen gjenvalgt som leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag