Lin Veronica Jacobsen
På bakgrunn av befaringen og innspillene fra næringsliv og lokalpolitikere på Haugalandet, ble alle disse innspillene løftet inn på helgens årsmøte i Rogaland Arbeiderparti, sier gruppeleder Lin Veronica Jacobsen

Vil ha Røldalstunnelen på E134 inn i samferdselsbudsjettet i 2024