Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ny runde med vaksinering

I april blir det en ny runde med koronavaksinering for aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

MARIANN EINTVEIT LIE – kommuneoverlege

Covid-19 epidemien er på et lavt nivå akkurat nå, men det vil sannsynligvis komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene. FHI måler nivå av viruset i avløpsvann og man ser her en jevn stigning. Antallet innleggelser er heldigvis fremdeles stabilt.

Eldre mest utsatt
Ettersom eldre er mest utsatt for alvorlig sykdom ved infeksjon, og effekten av vaksinen avtar noe over tid, kommer det nå en ny anbefaling om oppfriskningsdose for denne aldersgruppen.
En ny dose er særlig aktuell for de som tidligere ikke har vært smittet med korona, og for de som har en eller flere underliggende risikotilstander. Dette kan for eksempel være diabetes, kols, hjertesykdom eller annet. De fleste i denne aldersgruppen fikk sin forrige koronavaksine i fjor sommer og tidlig høst. Ved vaksinering nå i april, kommer man og inn i «rett intervall» for en eventuell høst vaksinering. Generelt sett bør det ha gått mer enn 6 mnd siden forrige dose. Det kan likevel være enkelte grupper som kan vaksineres med kortere intervall. De dette gjelder anbefales å ta kontakt med legen sin. Best immunitet har de som både har vært smittet med korona og de som er vaksinert.

Sesong variasjon?
Foreløpig ser man ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for koronaviruset, slik vi er vant med fra influensasesongen. Influensasesongen er nå i nedgang.

Smittevernråd
Er man syk med luftveissymptomer, anbefales det å holde seg hjemme. Er det situasjoner som gjør at man likevel må oppsøke steder hvor det er mange mennesker, eller hvis man skal besøke noen i risikogrupper innendørs, anbefales det å bruke munnbind. Personer i risikogruppen som skal være sammen med mange mennesker innendørs, i en tid hvor det er mye smitte, anbefales også å bruke munnbind. Utenom dette, går samfunnet som normalt og det anbefales som alltid god hoste- og håndhygiene.

Hvor?
Kommunen vil legge ut informasjon på nettsidene sine hvor og når vaksineringen vil foregå. Vaksinetelefonen er fremdeles åpen for de som har spørsmål. Som tidligere er koronavaksinen gratis.