Den høye aktiviteten på arbeidsmarkedet i Rogaland fortsetter, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. Foto: Ole Kristian Larsen/NAV Rogaland
Den høye aktiviteten på arbeidsmarkedet i Rogaland fortsetter, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. Foto: Ole Kristian Larsen/NAV Rogaland

4 262 personer står helt uten jobb i Rogaland – fortsatt under 1 prosent i Tysvær