Lena Larsen Simonsen er tilsett som ny rektor på Frakkagjerd barneskole
Lena Larsen Simonsen er en av søkerne på rektorjobben på Torvastad. Foto: Tysvær kommune

Tre kvinner fra Tysvær vil bli rektorer i Haugesund og Karmøy