Fra venstre: Konsernsjef i Knif AS, Fridtjof Leif Gillebo. I midten HAMNØY AS Oslo ved rådgiverne Fredrik Abrahamsen Deilkås og Cathrine Vikse Johnsen. Til høyre daglig leder/rådgiver i HAMNØY AS, Jan Tore Hamnøy.
Fra venstre: Konsernsjef i Knif AS, Fridtjof Leif Gillebo. I midten HAMNØY AS Oslo ved rådgiverne Fredrik Abrahamsen Deilkås og Cathrine Vikse Johnsen. Til høyre daglig leder/rådgiver i HAMNØY AS, Jan Tore Hamnøy.

Styrker satsingen på rekruttering til det frivillige og ideelle Norge – går sammen om nytt selskap