I forkant Karsten Bjelland med lystige trekkspeltonar. Han er ikkje medlem i mållaget, men seier spontant: " Det er jo meir kraftfullt".
I forkant Karsten Bjelland med lystige trekkspeltonar. Han er ikkje medlem i mållaget, men seier spontant: " Det er jo meir kraftfullt".

Feira nynorsdagen med mellom anna kaffi og trekkspel