Statens vegvesen skifter ut 7500 meter gammelt rekkverk på E39 -strekningen Kårstøkrysset– Føresvikkrysset. Denne E39-strekningen skal få nytt rekkverk. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen skifter ut 7500 meter gammelt rekkverk på E39 -strekningen Kårstøkrysset– Føresvikkrysset. Denne E39-strekningen skal få nytt rekkverk. Foto: Statens vegvesen

Her skifter Statens vegvesen ut 7,5 km E39-rekkverk