Mange ingrediensar i pinsefesten på Nedstrand. Her er det pyroshow sett i scene av Sigbjørn Pedersen. 
Foto: Sturle Monstad
Mange ingrediensar i pinsefesten på Nedstrand. Her er det pyroshow sett i scene av Sigbjørn Pedersen. Foto: Sturle Monstad

Pinsefest i prestegarden på Hinderåvåg