– Det er Statnetts oppgave å sørge for at det er nok strøm i nettet til enhver tid både til nye og eksisterende kunder og til industri og private forbrukere, sier Elisabeth Vike Vardeheim.
– Det er Statnetts oppgave å sørge for at det er nok strøm i nettet til enhver tid både til nye og eksisterende kunder og til industri og private forbrukere, sier Elisabeth Vike Vardeheim.

Statnett planlegger å erstatte to eldre ledninger på Haugalandet