Nedstrendingene tar det tørre været på alvor og vil feire St. Hans uten bål.
Nedstrendingene tar det tørre været på alvor og vil feire St. Hans uten bål.

Nedstrendingene tar konsekvensen av det tørre været