Astri Iren Ødegård fra Korttidsavdelingen/ØHD hadde sin siste arbeidsdag før pensjon. – En god avsluttning på arbeidslivet, sier hun. Her sammen med kollegaene Grete Gude Dyhring, Elisabeth Bjørkeland, Mette H. Austreim, Linn Iren T. B og Sigurd Eikje.
Astri Iren Ødegård fra Korttidsavdelingen/ØHD hadde sin siste arbeidsdag før pensjon. – En god avsluttning på arbeidslivet, sier hun. Her sammen med kollegaene Grete Gude Dyhring, Elisabeth Bjørkeland, Mette H. Austreim, Linn Iren T. B og Sigurd Eikje. FOTO: Ada Sandvig

Fikk utdelt gjev pris: – Det er veldig stas