Ove Stumo i Motvind-bevegelsen i 2021. Foran Festiviteten, som denne dagen huset konferansen Energirike. 
Foto: Marit Tvedt
Ove Stumo i Motvind-bevegelsen i 2021. Foran Festiviteten, som denne dagen huset konferansen Energirike. Foto: Marit Tvedt FOTO: Picasa

Det blir Motvindfestival også i 2023