– Det gjer at me får eit reiskap som me kan bruke når me skal sette i gang med byggeprosjekt som Frakkagjerd ungdomsskule og Helsekvartalet i Aksdal, seier Asbjørn Moe.
Ill:  Holon-arkitekter
– Det gjer at me får eit reiskap som me kan bruke når me skal sette i gang med byggeprosjekt som Frakkagjerd ungdomsskule og Helsekvartalet i Aksdal, seier Asbjørn Moe. Ill: Holon-arkitekter

Fair Play er viktig også når ein skal bygge stort