Frå venstre: Bjørn Gunnar Husby, Haugesund -  Trygve Egge, Tysvær - Bjarte Espeland Horpestad, Karmøy
Frå venstre: Bjørn Gunnar Husby, Haugesund - Trygve Egge, Tysvær - Bjarte Espeland Horpestad, Karmøy

VAL 23: Vil ha betre busstilbod på Haugalandet