Mange kjenner Jon Terje Aksland som IT ekspert, men kanskje fleire kjenner han som musikar
Mange kjenner Jon Terje Aksland som IT ekspert, men kanskje fleire kjenner han som musikar FOTO: GRY P.SKOGLA9AND

IT ekspert med musikk i blodet