Folketallet på Bokn er i vekst. Ill: SSB
Folketallet på Bokn er i vekst. Ill: SSB

Sjekk utviklinga av folketallet på Bokn