Lillian Vikra - Tysvær og Asle Rafdal – Sauda.
Lillian Vikra - Tysvær og Asle Rafdal – Sauda.

Er fylket viktig for vår region?