Tysvær ungdomsråd inviterte alle ungdomsskoleelevene i Tysvær på en innholdsrik dag i Tysværtunet. Temaet for dagen var rus og rusforebygging.
Tysvær ungdomsråd inviterte alle ungdomsskoleelevene i Tysvær på en innholdsrik dag i Tysværtunet. Temaet for dagen var rus og rusforebygging.

Escape: Rus og rusforebygging