Bess Sætre frå Førre, prosjektingeniør Kjetil Haraldseid Kristensen og rekneskapskonsulent Lene Djuv Garpestad blei alle tilsette for mindre enn eit år sidan. Dei trivst godt i det ekspanderande og utoverretta selskapet. Foto: Marit Tvedt
Bess Sætre frå Førre, prosjektingeniør Kjetil Haraldseid Kristensen og rekneskapskonsulent Lene Djuv Garpestad blei alle tilsette for mindre enn eit år sidan. Dei trivst godt i det ekspanderande og utoverretta selskapet. Foto: Marit Tvedt

– Faktisk er me veldig gode