Denne gjengen har neppe vore samla på mange år. Bak frå venstre: Pablo Barrera, konsernsjef Haugaland kraft – Kyrre Lindanger, Bokn – Ole Johan Vierdal, Vindafjord – Osmund Våga, Bokn, Tormod Våga, Bokn – Jarle Nilsen, Karmøy – Kjell Arvid Svendsen, Karmøy og Harald Stakkestad, Tysvær.
Framme frå venstre: Åse Simonsen, Karmøy – Arne Bergsvåg, Vindafjord– Tiril Fjeld, dagleg leiar i Haugaland næringspark – Borghild Yrkje, Tysvær – Reidar Pedersen, Tysvær og Sigmund Lier, Tysvær.
Denne gjengen har neppe vore samla på mange år. Bak frå venstre: Pablo Barrera, konsernsjef Haugaland kraft – Kyrre Lindanger, Bokn – Ole Johan Vierdal, Vindafjord – Osmund Våga, Bokn, Tormod Våga, Bokn – Jarle Nilsen, Karmøy – Kjell Arvid Svendsen, Karmøy og Harald Stakkestad, Tysvær. Framme frå venstre: Åse Simonsen, Karmøy – Arne Bergsvåg, Vindafjord– Tiril Fjeld, dagleg leiar i Haugaland næringspark – Borghild Yrkje, Tysvær – Reidar Pedersen, Tysvær og Sigmund Lier, Tysvær. FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

Feira med mimretreff