SIGNERING: F.v: Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHs datterselskap NOAH Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen. Foto: Lene Notø/NOAH
SIGNERING: F.v: Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHs datterselskap NOAH Solutions, som drifter på Langøya, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen. Foto: Lene Notø/NOAH

Sørum Transport og NOAH inngår langsiktig samarbeidsavtale