Tysvær kommune har lansert en støtteordning for kjøp og installasjon av varmepumpe for lavinntektshusholdninger, en mulighet som varer ut året.
Tysvær kommune har lansert en støtteordning for kjøp og installasjon av varmepumpe for lavinntektshusholdninger, en mulighet som varer ut året. FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

Kommunen støtter lavinntektsfamilier

Tysvær kommune har lansert en støtteordning for kjøp og installasjon av varmepumpe for lavinntektshusholdninger, en mulighet som varer ut året.

Meike Baumgart fra Tysvær kommune uttaler at dette er en unik sjanse for lavinntektsfamilier å få en varmepumpe tilnærmet kostnadsfritt, kommunen vil yte støtte på opptil 15 000 kroner.

Hvem kan søke?

Støtteordningen er et ledd i kommunens klima- og miljøtiltak, samtidig som den fungerer som et hjelpemiddel for personer og familier med lav inntekt. Varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Ordningen er behovsprøvd og tidsavgrenset, rettet mot de med vedvarende lav inntekt som eier egen bolig.

Hvor mye støtte gis?

Husholdninger kan motta inntil 15 000 kroner i støtte til kjøp og montering av varmepumpe. Baumgart påpeker at dette beløpet bør dekke kostnadene for varmepumpen i mindre hus eller leiligheter.

Bakgrunn og tidligere erfaringer:

Kommunestyret i Tysvær har vedtatt denne ordningen som en respons på stigende strømpriser og for å støtte de mest sårbare. Baumgart erkjenner at den første runden av støtte hadde begrenset deltakelse, og derfor gir kommunen nå en ny mulighet til å dra nytte av tilbudet.

Hvordan søke?

Søknadsprosessen er enkel og krever minimal administrasjon. Søkerne velger selv leverandør og montør, kjøper og installerer varmepumpen, for så å sende inn et refusjonsskjema med kvitteringer og bekreftelser. Søknader behandles løpende, og pengene refunderes direkte til søkerens konto.

Hvem kan søke?

Støtteordningen gjelder kun for husholdninger med vedvarende lav inntekt som eier bolig i Tysvær kommune. Lav inntekt defineres som familier/par med samlet inntekt under 750 000 kroner og enslige med samlet inntekt under 400 000 kroner. Støtten dekker inntil 15 000 kroner, men søkeren må selv dekke eventuell overskridelse av dette beløpet. Ordningen gjelder kun for boliger, ikke fritidsboliger, garasjer eller næringsbygg.

Dokumentasjon og søknadsfrist:

Søkere må legge ved kvitteringer/faktura for kjøp og installasjon av varmepumpen, samt det siste skatteoppgjøret. Søknader behandles etter prinsippet «Førstemann til mølla», og inntekt dokumenteres gjennom skatteoppgjøret som kan lastes ned fra Skatteetatens nettside.

Framtiden for ordningen:

Kommunestyret har bevilget midler for 2023, men for videreføring i 2024 må det bevilges på nytt. Interesserte kan finne kravene på kommunens nettside og kontakte kommunen for ytterligere informasjon. Søknadsfristen er 31. desember 2023, og kommunen oppfordrer de som oppfyller kriteriene til å benytte seg av denne sjansen for miljøvennlig og økonomisk oppvarming.