Her er det markert opp hvor gangfeltet kommer
Her er det markert opp hvor gangfeltet kommer FOTO: Ada Sandvig

Utvikling av gang- og sykkelsti langs Høievegen